05/09/2016
Uitbreidingen Exposantenbeheer

Exposantengroepen
U heeft nu de mogelijkheid om uw exposanten in te delen in groepen. Bvb. exposanten met een All-in stand of met een naakte oppervlakte; een stand binnen of een stand buiten; enz. Per exposantengroep kan u dan in de inhoud van het beurshandboek aanduiden welke informatie zichtbaar moet zijn voor welke groep. Bvb. een exposant met die enkel naakte standoppervlakte besteld heeft, hoeft geen naam voor de frieslijst op te geven. Voor die groep exposanten kan dat formulier dan onzichtbaar gemaakt worden.
De remindermails en het controlepaneel van de exposant zullen ook automatisch aangepast worden naargelang bepaalde formulieren, informatie, producten of diensten al dan niet verplicht zijn voor hem.

Gecentraliseerd Exposantenbeheer
Voor klanten die zowel Expodoc Exhibitor Manual als Expodoc Floor Plan gebruiken wordt het nu nog eenvoudiger om exposanten (en prospects) te beheren. Vanuit de tab 'Exposanten' kunnen de gegevens up-to-date gehouden worden voor beide modules.

Extra contacten
U kan nu extra contacten toevoegen: financieel en commercieel contactpersoon.

Kopie van de ordermails
Het financieel contact is voor het beurshandboek de persoon die alle ordermails in cc zal ontvangen.

Exposantencode & klantnummer
Er wordt nu een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de exposantencode en het klantnummer. Het klantnummer is uw eigenlijk klantencode, die u bvb. ook in uw boekhouding hanteert. De exposantencode is een unieke code per stand. Aangezien een klant meerdere stands op eenzelfde beurs kan hebben, kan hij op deze manier correct geïdentificeerd wordenImport & export

Import & export

De import van exposanten is uitgebreid met een aantal velden, zodat u de nieuwe contactpersonen ook mee kan importeren. De orderexport is uitgebreid met het klantnummer

 

Voor extra informatie kan u steeds terecht bij

BELGIE: Lode Vissenaekenstraat 48A, 2600 Berchem - Tel: +32 (0)3 325 07 77
FRANKRIJK: 3b rue Taylor - 75010 Paris - Tel.: +33 (0)1 85 64 12 14