13/02/2015
Nieuwe functionaliteiten

Eigen formulieren:
♦ De excel-export werd uitgebreid met een aantal standaard velden: standnummer, Contactpersoon, telefoon, email.
♦ U kan nu ook velden verplicht maken. Een exposant kan zijn formulier dan niet verzenden alvorens deze informatie in te voeren.
♦ Een controle op het emailadres is nu ook mogelijk.
We hebben een extra excel-export voorzien die in 1 oogopslag weergeeft welke exposant welke formulieren al dan niet ingezonden heeft.


Secure login voor uw exposanten
U beschikt nu ook over de mogelijkheid om een beurshandboek via secure login te laten functioneren. Dit houdt in dat de wachtwoorden van de exposanten niet in volle tekst in de database worden bijgehouden, wat voor een hogere graad van beveiliging zorgt. De exposanten ontvangen een welkomstmail met daarin een activatiecode. De bedoeling is dat hij/zij dan zelf een wachtwoord kan kiezen, zodanig dat hij/zij de enige is die dit wachtwoord kent. Is men het wachtwoord vergeten dan bestaat uiteraard nog de mogelijkheid om een nieuw wachtwoord te genereren. U bepaalt zelf per beurs of u van deze functionaliteit gebruik wenst te maken.

 

Overbodige spaties
Het gebeurt wel eens vaker dat een exposant per ongeluk een spatie voor of na zijn login typt waardoor hij niet kan inloggen. Om irritaties die hierdoor kunnen ontstaan in de toekomst te vermijden zal Expodoc de spaties automatisch corrigeren.

 

Afbeelding voor informatieve artikels
Vroeger had een informatief artikel en/of eigen formulier een standaard icoon (blauwe i). Nu hebben we de mogelijkheid voorzien om dit standaard icoon te personaliseren. U laadt een afbeelding op naar keuze. Expodoc genereert automatisch een thumbnail voor in de lijst van artikels. Het geüploade formaat zal links bovenaan de detailpagina weergegeven worden.

 

Leveranciersmodule: dupliceren
Om het dupliceren van een artikel vlotter te kunnen uitvoeren, hebben we hier een aparte knop voor voorzien. Vroeger deed u dit met een rechter muisklik, maar dat werkte minder vlot op sommige webbrowsers.

 

Technische layer bovenaan
Op Expodoc Floor Plan werd de technische laag boven de standenlaag geplaatst, zodat de techniek altijd zichtbaar blijft op het interne plan en men niet per ongeluk een stand zou kunnen tekenen daar waar het niet mogelijk is.Naam afzender personaliseerbaar
Bij de opstart van een nieuw beurshandboek bepaal je zelf welk administratief emailadres je hanteert. Nu hebben we ervoor gezorgd dat de je de naam van de afzender ook zelf kan personaliseren.

 

Voor extra informatie kan u steeds terecht bij

BELGIE: Lode Vissenaekenstraat 48A, 2600 Berchem - Tel: +32 (0)3 325 07 77
FRANKRIJK: 3b rue Taylor - 75010 Paris - Tel.: +33 (0)1 85 64 12 14